Welkom

Het Vrij CLB Waas & Dender is er voor leerlingen, ouders en scholen. Gratis. 

Je kan onafhankelijk van jouw school bij het CLB terecht.

We bekijken samen met jou je vragen en gaan na hoe het verder kan.

We hebben beroepsgeheim: we spreken af wat al dan niet aan anderen gezegd wordt.

Je kan naar het CLB als je vragen hebt over…

  • gevoelens;
  • leren;
  • studie- en beroepskeuze;
  • je gezondheid, je lichaam;
  • seksualiteit, vriendschap en verliefdheid;
  • vaccinaties;
  • ...

Je moet naar het CLB …

  • voor medisch onderzoek;
  • als je vaak afwezig bent op school;
  • voor een overstap naarhet  buitengewoon onderwijs.

De scholen die het CLB begeleidt zijn te vinden op onze SCHOLEN-pagina.  Daar kan je via de school ook één van onze 150 artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, verpleegkundigen of administratieve medewerkers opzoeken.  Zij zijn allen werkzaam in één van de vestigingen in Beveren, Dendermonde, Lokeren of Sint-Niklaas.  Waar deze vestigingen te bereiken zijn, vind je terug op onze CONTACT-pagina.

CLB Chat CLB Chat